ด้านหน้า

รหัสโชคดี

คำนำหน้า ( สามารถกรอกเพิ่มได้ )

ชื่อผู้สั่งซื้อสลาก

นามสกุล

สถานะภาพ

ศิษย์เก่า มธ.

คณาจารย์

บุคลากร มธ.

นักศึกษา มธ.

บุคคลทั่วไป

หน่วยงาน/คณะ ( สามารถกรอกเพิ่มได้ )

เบอร์โทร

ชื่อผู้รับสลาก

( กรณีชื่อผู้รับไม่ตรงกลับชื่อผู้สั่งซื้อ ถ้าตรงกันไม่ต้องกรอกช่องนี้ )

นามสกุลผู้รับสลาก

เลขที่ หมู่ หมู่บ้าน คอนโด ชั้น ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

จำนวนการสั่งซื้อสลากเป็นเล่ม ( 1 เล่ม มี 10 ใบ ราคา 1,000 บาท )

รวมจำนวนเงินที่โอน

วันที่โอนเงิน

เวลาที่โอนเงิน ( ใช้เวลาในหลักฐานการโอนเงิน )

แนบหลักฐานการโอนเงิน ( แนบไฟล์ด้วยนามสกุล .jpg .png .pdf )

คุณได้รับข่าวสลากกาชาดธรรมศาสตร์จากช่องทางใด

เจ้าหน้าที่สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์

Line

Instargram

Twitter

Facebook

Facebook Live

E- mail

มีบุคคลอื่นแนะนำมา

ช่องทางการจัดส่งสลาก

รับเอง สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์

รับเอง สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ศูนย์รังสิต

จัดส่งทางไปรษณีย์

โปรดเช็คข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดตกลง
- สามารถโอนเงินได้ทาง เลขที่บัญชี 091-0-15280-0 ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขา มธ.รังสิต
- หลังจากกดส่งแบบฟอร์ม จะมี E-mail ตอบกลับอัตโนมัติ ชื่อ turedcross2564@gmail.com หัวข้อ สลากกาชาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2563
- หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการสั่งซื้อโปรดติดต่อโทร: 02-613-3777