"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ลำเนากลอน

สุขสวัสดิ์ ดิถี วันปีใหม่
ขออวยชัย ให้ท่าน มีสุขี
ทั้งญาติมิตร วงศ์วาน ล้วนโชคดี
เจริญสุข มั่งมี ปีใหม่เทอญขอขอบคุณ ที่มีนาย คอยเคียงข้าง
มิตรภาพ ไม่จืดจาง ห่างไปไหน
แม้ปีนี้ จะพ้นผ่าน นานเพียงใด
อีกกี่ปี ของปีใหม่ นายมีเราสวัสดี ปีใหม่ ใกล้เข้ามา
โบกมือลา ปีเก่า เคยเศร้าหมอง
ขอปีใหม่ ปีนี้ เป็นปีทอง
แลเรืองรอง แสงความหวัง ดั่งรุ้งงามมีความรัก อีกนับล้าน ล่องลอยอยู่
แค่เธอยัง ไม่รับรู้ สัมผัสถึง
ปีใหม่นี้ คงจะมี สักวันนึง
ที่เธอรู้ สึกลึกซึ้ง ได้ถึงมันปีใหม่นี้ จงเป็นปี ดีที่สุด
เปรียบประดุจ ฟ้าใหม่ เมื่อหลังฝน
ให้ชุ่มจิต ชื่นใจ ในบัดดล
มีสุขใน ใจตน เสมอไป
 เคยเฝ้ารอ ขอเวลา ให้มาถึง
ขอครั้งนึง ที่ได้เจอ คนที่ใช่
ปีใหม่นี้ ขอเป็นปี ที่ถูกใจ
ได้พบโลก แสนสดใส สีชมพูปีผ่านพ้น เหมือนใจคน ที่ไม่แน่
ยิ่งนานวัน อาจผันแปร ตามวิถี
แต่ที่รัก ฉันยิ่งรัก มากทุกที
ยิ่งผ่านพ้น ไปกี่ปี ยิ่งเติมเต็มโลกร้อนขึ้น ทุกวัน มันดูแย่
ช่วยดูแล โลกนี้ ให้ลูกหลาน
ปีใหม่นี้ ใช่แค่มี อุดมการณ์
โปรดช่วยกัน อนุรักษ์ ทรัพยากรสิ่งต่างต่าง ผ่านไป ไวมากมาก
เรื่องที่อยาก กลับไม่ได้ ดังใจหวัง
ปีใหม่นี้ แม้นไม่มี ที่จีรัง
ขอสักครั้ง หวังสักที เป็นปีทองสิ้นปีเก่า เข้าปีใหม่ ใจคงเดิม
แต่ที่เพิ่ม คือห่วงใย มากกว่าเก่า
ให้ปีนี้ กลายเป็นปี ใหม่ของเรา
ลืมเรื่องเก่า เปลี่ยนเรื่องเศร้า เป็นยินดี