"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ลำเนากลอน

สมพระเกียรติ ยิ่งฟ้า ราชินี
สง่าสม พระจักรี ศรีสยาม
พระเกริกเกียรติ ก้องชื่อ ระบือนาม
ทรงงดงาม น้ำพระทัย แลกรณีย์
สิบสอง สิงหา เฉลิมพระชนม์
ถวายชัย มงคล ยุคลศรี
เทิดไท้ องค์มหา ราชินี
ปวงข้าฯ น้อม สดุดี ทรงพระเจริญบรรจงกราบ แทบเท้า เท่าชีวิต
ด้วยลูกคิด ถึงพระคุณ เกินสิ่งไหน
พระคุณแม่ คุ้มเกล้า แต่เยาว์วัย
จนเติบใหญ่ มีวันนี้ เพราะมารดาสิ่งที่แม่ ให้มา คือชีวิต
คือความคิด คือความรัก ความก้าวหน้า
คือความดี ความงาม ความศรัทธา
แม่ผู้ให้ ให้มากกว่า คุณค่าใดอันสองมือ ไกวเปลไซร้ แต่ไรมา
คือสองมือ ของมารดา ผู้ยิ่งใหญ่
ลูกจะมี วันที่ดี ได้อย่างไร
หากไม่มี แม่ผู้ให้ ทั้งชีวีความเป็นแม่ คือที่สุด ของความรัก
ลูกรู้จัก รักเที่ยงแท้ มาแต่ไหน
เพราะแม่รัก รักที่สุด ของดวงใจ
ยากจะหา ความรักใด มาเทียมทันสองมือแม่ ที่ดูแล และฟูมฟัก
ไออุ่นรัก สลักไว้ ในใจนี้
แม้ตัวไกล ใจแม่อยู่ ลูกรู้ดี
ทุกนาที ลูกยังมี แม่ในใจลูกเคยดื้อ เคยรั้น ไม่ฟังใคร
ทำให้แม่ ต้องเสียใจ มาหลายหน
แต่นี้หนอ ลูกจะขอ เปลี่ยนใจตน
มาเป็นคน ที่ได้ชื่อ ว่าคนดีเก็บความรัก ใส่เอาไว้ ในใจนี้
รักที่ล้น พ้นทวี มีที่ไหน
มีแต่รัก ของแม่นี้ ที่ล้นใจ
เติมเต็มความ รักให้ ไม่ขาดแคลน
หวนคิดถึง ไออุ่นแม่ แต่ครั้งก่อน
เสียงขับกล่อม ให้ลูกนอน ชวนให้ฝัน
รสกับข้าว ฝีมือแม่ ยังกรุ่นครัน
เหมือนไอรัก จากแม่นั้น ไม่เคยไกลอยากดูแล แม่ใกล้ใกล้ ไม่เหินห่าง
อยากกอดแม่ ยามอ้างว้าง ไม่ไปไหน
อยากหอมแก้ม ที่คุ้นเคย ไม่ห่างไกล
อยากบอกรัก แม่จากใจ รักแม่จัง