"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ลำเนากลอน

ขอพรพระสยามเทวาธิราช
แลองค์ปราชญ์ผู้นำชาติพ้นสมัย
บารมีองค์เทวาสุราลัย
ผู้คุ้มครองผองไทยทั่วเขตต์คาม
จงบันดาลบัดดลกุศลสุข
ให้ปลดเปลื้องความทุกข์ทั่วสยาม
ทุกถ้วนหล้าประชาไทยในทุกยาม
จงหมดทุกข์สุขล้ำแลฉ่ำเย็นไฟที่ร้อนจงดับ ณ บัดดล
ขอกุศลพระบารมีองค์เหนือหัว
จงนำชาติพ้นภัยพ้นความกลัว
มีผู้นำรู้ดีชั่วมีศีลธรรม
ให้ปีชวด ชวดทุกข์ เป็นสุขี
กลับความทุกข์กลับทวีเป็นสุขล้ำ
ขอพรใดให้ได้สมดั่งคำ
ธ ทรงนำพรชัยสู่ไทยเทอญเลิกทะเลาะเบาะแว้งแกล้งขัดขา
เลิกโมโหโกรธาเหมือนบ้าใบ้
เลิกแบ่งพรรคกั๊กก๊งหลงกันไป
เลิกพวกมากลากไปตามใจตน
ปีใหม่นี้ขอจงมีสมานฉันท์
มีความคิดทางเดียวกันไม่สับสน
ศีลธรรมนำไทยไม่อับจน
ขอให้ทุกทุกคนจงรักกันอย่าเสียดายวันเวลาที่ผ่านพ้น
อย่าพร่ำบ่นกาลเวลาที่จางหาย
อย่าเพียงโทษวินาทีที่วุ่นวาย
อย่าเสียดายหากเวลาไม่หวนคืน
ปีใหม่แล้วสิ่งเก่าเก่าก็เลยผ่าน
ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนกาลไม่อาจฝืน
อีกไม่นานที่อดทนจนพ้นคืน
พรุ่งนี้ตื่นสู้วันใหม่อย่างไม่กลัวคิดดีดีสิ่งที่มีในวันนั้น
มาวันนี้หลายสิ่งอันมันจางหาย
สิ่งต่างต่างในวันหน้ามาเมื่อใด
สิ่งเก่าเก่าในใจอาจเปลี่ยนแปลง
ปีใหม่นี้สิ่งดีดีจงเข้ามา
เปลี่ยนความทุกข์ความอ่อนล้าให้เข้มแข็ง
จุดประกายหัวใจให้มีแรง
ต่อสู้กับความขัดแย้งภายในใจ
ทะเลใจเคยปั่นป่วนชวนโมโห
ความขัดแย้งใหญ่โตโหมกระหน่ำ
การเงินแย่ใจท้อแท้และมืดดำ
สองมือคลำหาทางสว่างใด
ปีหนูทองส่องแสงทองมานำทาง
ทุกดวงใจจงร่วมสร้างหนทางใหม่
สามัคคีนำชาติปราศจากภัย
เป็นของขวัญปันให้กันและกัน