"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ลำเนากลอน

ปีใหม่นี้ จงเป็นปี ดีที่สุด
เปรียบประดุจ ฟ้าใหม่ เมื่อหลังฝน
ให้ชุ่มจิต ชื่นใจ ในบัดดล
มีสุขใน ใจตน เสมอไปเคยเฝ้ารอ ขอเวลา ให้มาถึง
ขอครั้งนึง ที่ได้เจอ คนที่ใช่
ปีใหม่นี้ ขอเป็นปี ที่ถูกใจ
ได้พบโลก แสนสดใส สีชมพูปีผ่านพ้น เหมือนใจคน ที่ไม่แน่
ยิ่งนานวัน อาจผันแปร ตามวิถี
แต่ที่รัก ฉันยิ่งรัก มากทุกที
ยิ่งผ่านพ้น ไปกี่ปี ยิ่งเติมเต็มโลกร้อนขึ้น ทุกวัน มันดูแย่
ช่วยดูแล โลกนี้ ให้ลูกหลาน
ปีใหม่นี้ ใช่แค่มี อุดมการณ์
โปรดช่วยกัน อนุรักษ์ ทรัพยากรสิ่งต่างต่าง ผ่านไป ไวมากมาก
เรื่องที่อยาก กลับไม่ได้ ดังใจหวัง
ปีใหม่นี้ แม้นไม่มี ที่จีรัง
ขอสักครั้ง หวังสักที เป็นปีทองสิ้นปีเก่า เข้าปีใหม่ ใจคงเดิม
แต่ที่เพิ่ม คือห่วงใย มากกว่าเก่า
ให้ปีนี้ กลายเป็นปี ใหม่ของเรา
ลืมเรื่องเก่า เปลี่ยนเรื่องเศร้า เป็นยินดีพรปีใหม่ ดลบันดาล แต่การดี
ทั้งมั่งมี สินทรัพย์ เกินนับค่า
ทั้งวงศ์วาน ประสบสุข ทุกอาณา
กิจการ งานก้าวหน้า ถ้วนทุกคนสิบสอง สิงหา มหาราชินี
ยอยศยิ่ง พระจักรี ดีถีสมัย
ทั่วปึกแผ่น แว่นฟ้า ประชาไทย
ถวายชัย องค์มหา ราชินี
พระองค์ทรง คุณอเนก นับอนันต์
แด่ปวงราษฏร์ ทุกชนชั้น ทุกถิ่นที่
ศิลปา ชีพคู่ อยู่กินดี
ด้วยพระบารมี แด่ปวงชน
ข้าฯพระบาท เหล่าปวงราษฎร์ น้อมถวาย
พระเกียรติคุณ เกริกไกล ไปทุกหน
ธารพระทัย ไหลหลั่ง ดั่งสายชล
ทีฆา ยุคล แด่แม้ฟ้า ประชาไทยทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี
มิ่งขวัญ จอมจักรี ศรีสมัย
เหล่าปวงข้าฯ พระบาท ปวงราษฏร์ไทย
ขอถวาย พระพรชัย มิ่งมงคล
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
พระเกษม สำราญ บันดาลผล
ไทยเป็นสุข ใต้ร่มไทร ถวายพระชนม์
ใต้บาทยุคล ขอพระองค์ ทรงพระเจริญสิบสอง สิงหา วโรฤกษ์
แซ่ซร้องเกริก เกียรติไกล ในสยาม
พระบรม ราชินี จักรีนาม
องค์สิริกิตต์ เลิศล้ำ น้ำพระทัย
กรณี ยกิจการ ประทานผล
ให้ไทยชน อยู่ดี จวบปีสมัย
ธารพระทัย ไหลเนื่อง ถ้วนเมืองไทย
ถวายชัย ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ