"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ลำเนากลอน

ปีกระต่าย ดูน่ารัก ดูน่าเล่น
ฉันอยากเป็น กระต่าย ให้เธอเลี้ยง
ขอได้ไหม ให้หัวใจ ไม่ลำเอียง
ช่วยรับฉัน เข้าไปเลี้ยง ในหัวใจสิ่งต่างๆ ผ่านไป ไวจริงหนอ
ฉันจึงขอ ให้ปีนี้ มีแต่ฉัน
แม้ปีไหน ผ่านไป ไม่สำคัญ
ขอให้เรา มีกัน เสมอไปขอส่งความ ปราถนาดี มาอวยพร
ให้หมดทุกข์ หมดร้อน แต่ก่อนนั้น
ปีใหม่นี้ จงเป็นปี ที่กำนัล
ได้ทุกสิ่ง ดั่งฝัน ทุกประการสวัสดี ปีกระต่าย ที่หมายจันทร์
ขอให้สม ดั่งฝัน ในปีนี้
เรื่องเศร้าหมอง กลับเรืองรอง แต่ต้นปี
คิดสิ่งใด ได้ดั่งที่ ใจต้องการมิตรภาพ ที่ผ่านมา นานนับปี
จนมาถึง วันนี้ ที่มีค่า
แม้ปีใหม่ อีกกี่ปี ที่เข้ามา
ก็มั่นคง ในคุณค่า ว่าเพื่อนกันเก็บเอาความ ปรารถนาดี และความรัก
มาทอถัก เป็นผ้าทอ ห่อของขวัญ
ผูกด้วยโบว์ ความจริงใจ มากำนัล
ในห่อนั้น คือของขวัญ ของหัวใจสุขสวัสดิ์ ดิถี วันปีใหม่
ขออวยชัย ให้ท่าน มีสุขี
ทั้งญาติมิตร วงศ์วาน ล้วนโชคดี
เจริญสุข มั่งมี ปีใหม่เทอญ
ขอขอบคุณ ที่มีนาย คอยเคียงข้าง
มิตรภาพ ไม่จืดจาง ห่างไปไหน
แม้ปีนี้ จะพ้นผ่าน นานเพียงใด
อีกกี่ปี ของปีใหม่ นายมีเรามีความรัก อีกนับล้าน ล่องลอยอยู่
แค่เธอยัง ไม่รับรู้ สัมผัสถึง
ปีใหม่นี้ คงจะมี สักวันนึง
ที่เธอรู้ สึกลึกซึ้ง ได้ถึงมันสวัสดี ปีใหม่ ใกล้เข้ามา
โบกมือลา ปีเก่า เคยเศร้าหมอง
ขอปีใหม่ ปีนี้ เป็นปีทอง
แลเรืองรอง แสงความหวัง ดั่งรุ้งงาม