"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วีดีโอ 100 ปี ชาตกาล อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มังกรสลัดเกล็ด เดอะมิวสิคัล - คนเก่ง


 แรงบันดาลใจจากอัตชีวประวัติ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ คนดีที่แผ่นดินไทยไม่ต้องการ

เปิดแสดง 29 - 31 พ.ค. 58 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จองบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร. 02-262-3456
วีดีโออื่นๆ
Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป