"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วีดีโอ ข่าวสาร มธ.
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562


เผยแพร่โดย Bhanuwatna Third เมื่อ 3 ส.ค. 2019

ไฮไลท์งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2562

————

3 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 💛✨❤️

#งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

#Thammasat University

#TeamThammasat

#TU85

#WelcomeTU85

#ThammasatOrientation2019

#TU85ก็มาดิค้าบ
วีดีโออื่นๆ
Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป