"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วีดีโอ 100 ปี ชาตกาล อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
วีดีทัศน์แนะนำโครงการระดมทุนจัดสร้าง "สวนป๋วย" ในอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี


ขอเชิญบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้าง "สวนป๋วย"

สวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้เพื่อประชาชน

บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผ่านบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (100 ปี อาจารย์ป๋วย)”

เลขที่ 091-0-16888-9

ซึ่งสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินสำหรับลดหย่อนภาษี 2 เท่า

ซึ่งเมื่อบริจาคแล้ว สามารถส่งข้อมูล

สำหรับจัดส่งใบเสร็จและของที่ระลึกมาได้ที่

โครงการระดมทุนจัดสร้าง “สวนป๋วย”

โทรศัพท์ 02 613 2045, 08 3331 6000 

LINE: pueypark 

EMAIL: puey100.tu@gmail.com
วีดีโออื่นๆ
Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป