"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วีดีโอ 100 ปี ชาตกาล อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
“คีตกวีธรรม สามัญชนคนต้นแบบ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์”


 ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ครูแห่งความจริง ความดี ความงาม บุคคลที่ Unesco ประกาศยกย่อง ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เชิดชูคุณความดีของท่าน ผ่านกิจกรรม “คีตกวีธรรม สามัญชนคนต้นแบบ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์” ในวาระ 100 ปีชาตกาล และ“บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี 2559-2560 จากยูเนสโก้ ในงานจะเป็นการถ่ายทอดความเป็นสามัญชนของ อาจารย์ป๋วย ผ่านมุมมองเชิงศิลป์ จาก 3 ไอดอลของเมืองไทย ในช่วงตอมแมลงวันรายการ "ข่าวข้น รับอรุณ" 

ออกอากาศสด วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 5.30น.-8.00 น. ทาง Nation Channel 

Social TV รายการแรกที่คุณมีส่วนร่วมได้ทาง Twitter ผ่าน #KMorningtwitter.com/KK_Nation

www.facebook.com/KhonMorning

www.oknation.net/blog/KhonMorning
วีดีโออื่นๆ
Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป