"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วีดีโอ 100 ปี ชาตกาล อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ขอเชิญชวนร่วมกันสั่งซื้อสินค้าที่ระลึก อ.ป๋วย


ขอเชิญชวนร่วมกันสั่งซื้อสินค้าที่ระลึก อ.ป๋วย ซึ่งจัดทำเนื่องใน

โอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

- ปฏิทิน ปี 2559 อ.ป๋วย ราคา 80 บาท

- เสื้อยืด 250 บาท

- ผ้าพันคอ 300 บาท

- เนคไทผ้าไหม 350 บาท

- เข็มแม่เหล็กติดเสื้อ ลายเซ็น อ.ป๋วย 50 บาท 

และอื่นๆอีกมากมายให้เลือกเป็นของขวัญของฝากในเทศกาล

ต่างๆที่กำลังมาถึง หรือเป็นของที่ระลึกของสะสมที่ทรงคุณค่า

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โทร. 0-2613-3777


วีดีโอประชาสัมพันธ์ชุดนี้ สนับสนุนการจัดทำโดย 

คุณวิชิต เอื้ออารีวรกุล กก.ผจก.บริษัทเจริญยิ่ง (8888) จำกัด 

ผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่นพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 

ในชื่อ "เจริญเคเบิลทีวี" ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสปี 2521 

**สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีของศิษย์เก่าลูกแม่โดมเป็นอย่างยิ่ง**

วีดีโออื่นๆ
Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป