"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วีดีโอ 100 ปี ชาตกาล อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
เพลง โดมดำเนินธรรม


 เพลง "โดมดำเนินธรรม"
คำร้อง : เธียรวิทย์ ธงศรีเจริญ

ขับร้อง : มานิต พาณิชย์กุล / ธรรมศาสตร์อภิวัฒน์คอรัส

ทำนอง : ๔ ลานโพธิ์

เรียบเรียง : ๔ ลานโพธิ์ / ธีรศักดิ์ กีรติเตชากร

 

ถามดาวพราวตาแหล่งวิชาใดพร่ำ     ดาวชมแหล่งนี้แดนธรรมก่อตำนานอันเกรียงไกร

ประสาทสิทธิเพื่อวิถีอธิปไตย            ศาสน์ กษัตริย์ ชาติไทย รักษาไว้ยิ่งชีวา

ถามดินแดนใดเกียรติเกรียงไกรลือก้อง     ดินชมลูกหลานยูงทองดุจคันฉ่องวิทยา

รุ่นก่อนรุ่นหลังสร้างสรรค์หวังด้วยรักศรัทธา   คณาจารย์ให้ปัญญานบบูชาคุณนิรันดร์

 

*ถามแดดระยิบพรายน้ำ     แดดกระซิบว่าสุขล้ำริมฝั่งท่าพระจันทร์

เรียนเล่นเปรมปรีดิ์หวังดีเหมือนพี่น้องกัน     เหลืองแดงสมานฉันท์ทุกคืนวันไม่อาดูร

 

**ถามโดมชราดั่งมารดาองค์หนึ่ง     แม่โดมปลื้มใจรำพึงลูกโดมซึ่งเจิดจำรูญ

หมื่นแสนมนัสอธิษฐานเทพไท้เกื้อกูล     ให้ธรรมศาสตร์ไพบูลย์ขอเทิดทูนโดมดำเนินธรรม

(ซ้ำ *, ** )

 

แปดทศวรรษอธิษฐานเทพไท้เกื้อกูล  ให้ธรรมศาสตร์ไพบูลย์ ขอเทิดทูนโดมดำเนินธรรม

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

อีกหนึ่งบทเพลงที่ทรงคุณค่า จากอัลบั้มเพลง "จิตวิญญาณอภิวัฒน์" บทเพลงแห่งรักและศรัทธา อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์­ทุกสาขา และสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. โทร 0-2613-3777
วีดีโออื่นๆ
Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป