"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วีดีโอ 100 ปี ชาตกาล อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
เพลง อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์


 เพลง "อาจารย์ป๋วย  อึ๊งภากรณ์"
คำร้อง : ประยูร อัครบวร      /      ขับร้อง : จิ้น กรรมาชน

ทำนอง : กุลศักดิ์ เรืองคงเกียรติ (จิ้น กรรมาชน)

เรียบเรียง : สินนภา สารสาส

 

อาจารย์ป๋วยนามนี่นี้ตราตรึง                 เฝ้าคำนึงถึงคนดีถิ่นสยาม

คุณธรรมอันงดงาม                               เลื่องลือนามผู้วิวัฒน์สัตยา

ความจริงแนบน้ำใจคน                         ไม่หลอกตนไม่ลวงล่อต่อประชา

ทำความดีเสมอมา                               สร้างศรัทธาสมศักดิ์ศรีเสรีไทย

อุดมการณ์อาจารย์ไม่แปรเปลี่ยน         ไม่หมุนเวียนตามอำนาจวาสนา

ไม่ค้อมหัวมัวเมาเงินตรา                       กล้าทายท้าอำนาจอธรรม

 

*อาจารย์ป๋วยคุณค่าของความดี           อุดมคติชี้ทางสว่างล้ำ

เปิดใจกว้างสร้างสันติธรรม                   เราจดจำแซ่ซ้องก้องนิรันดร์

(ซ้ำ * )

 

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์                        เป็นคนดีศรีสยาม

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์                        เป็นคนดีศรีสยาม

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์                       

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

อีกหนึ่งบทเพลงที่ทรงคุณค่า จากอัลบั้มเพลง "จิตวิญญาณอภิวัฒน์" บทเพลงแห่งรักและศรัทธา อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์­ทุกสาขา และสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. โทร 0-2613-3777
วีดีโออื่นๆ
Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป