"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วีดีโอ 100 ปี ชาตกาล อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มังกรสลัดเกล็ด เดอะมิวสิคัล - คนซื่อ


<p>แรงบันดาลใจจากอัตชีวประวัติ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ คนดีที่แผ่นดินไทยไม่ต้องการ<br /> <br /> "อุดมการณ์ มิตรภาพ ความรัก" เลือกสลัดเกล็ดไหน.....ก็ไม่พ้นความเจ็บปวด</p> <p>เปิดแสดง 29 - 31 พ.ค. 58 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย<br /> จองบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร. 02-262-3456</p>
วีดีโออื่นๆ
Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป