"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต

ประเภทบัตรเครดิตร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทย

เป็นบัตรร่วมสถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับธนาคารกสิกรไทย ประเภทบัตรวีซ่า

วงเงินบัตร
บัตรเงิน 30,000 – 49,999 บาท ผู้สมัครมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท
บัตรทอง 50,000 - 1,500,000 บาท            " 30,000 บาท
บัตรแพลททินั่ม 200,000 บาท บาทขึ้นไป            " 100,000 บาทขึ้นไป

          มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน


การถอนเงินสดล่วงหน้า
บัตรเงิน 15,000 บาท/บัตร/วัน    
บัตรทอง 30,000 บาท/บัตร/วัน    
บัตรแพลททินั่ม 50,000 บาท/บัตร/วัน    

     สามารถถอนจากเครื่อง ATM ในเครือข่าย ATM POOL หรือ จากเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา และเครือข่าย Plus สำหรับบัตรวีซ่า


วงเงินพิเศษชั่วคราว
บัตรเงิน ไม่เกิน 200,000 บาท    
บัตรทอง ไม่เกิน 3,000,000 บาท    
         
 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี (3 ปีแรก) และในปีถัดไปถ้ามีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเฉลี่ยเดือนละครั้ง โดยไม่คำนึงถึงมูลค่าการใช้จ่าย ก็จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยอัตโนมัติ

  • รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากรายการส่งเสริมการตลาดของธนาคารตลอดทั้งปี

  • รับสิทธิประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสำนักงานศิษย์เก่า ฯ จัดขึ้น

  • รับของสมนาคุณจากธนาคารตามแผนการส่งเสริมการขายนั้น ๆMember
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป