"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
๑๐๑ ปี ชาตกาล "นายผี" อัศนี พลจันทร (15 กันยายน 2461 - 2562)


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของหนังสือชุดรวมงานนิพนธ์สมบูรณ์ พร้อมชีวประวัติของนายผี ที่ชำระรวบรวมจากเอกสารลายมือ สิ่งพิมพ์ชั้นต้น และเอกสารหายาก จากการบุกเบิกโดย “ป้าลม" วิมล พลจันทร เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารที่สะท้อน เนื้อหาความคิดและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ผ่านปลายปากกาของอัศนี พลจันทร ได้ด้วยตัวเอง ทำความรู้จัก “นายผี” ให้มากกว่าเพียงตำนาน “อ่านนายผี” เพื่อเข้าใจเขา และเข้าใจสังคมไทย


1 ชุด 20 เล่ม พร้อมกล่องประทับตรา ในวาระ 100 ปีชาตกาล อัศนี พลจันทร พร้อมจัดส่งให้แด่ทุกท่านที่บริจาคเงิน สมทบทุนสร้าง "สวนป๋วย" สวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้เพื่อประชาชน ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ 30 กันยายนนี้

* นอกจากได้หนังสือชุดพิเศษนี้แล้ว การบริจาคเงินยังลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าอีกด้วย

------------------------------

[ วิธีการบริจาค ]

1. โอนเงินผ่านบัญชี "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (100 ปีอาจารย์ป๋วย)" ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 091-0-16888-9

2. แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวประชาชน พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาทาง inbox หรือ puey100.tu@gmail.com หรือ LINE: pueypark (ทางใดทางหนึ่ง)

ที่มา : สวนป๋วย PUEY Park for the People

 
Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป