"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562


 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
การแสดงแสงเสียงประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ : ณ ดินแดนแห่งนี้มีตำนาน ขอเธอจงสืบสานจิตวิญญาณธรรม

เรื่องราวและรากเหง้าความเป็นมาของธรรมศาสตร์จะถูกถ่ายทอดให้เพื่อนใหม่ทุกคนได้รับรู้ผ่านเวทีแสงเสียงประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ ❤️💛

ความเป็นธรรมศาสตร์ในหลากหลายมุมจะสื่อผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงานนี้.

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป