"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
85 ปี ธรรมศาสตร์ 1,000 บาท เพื่อ "สวนป๋วย"


ครั้งแรก! ที่เปิดโอกาสให้ซื้อหนังสือที่ระลึกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในราคาเล่มละ 1,000 บาท เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสร้าง "สวนป๋วย" ต่อไป  เมื่อบริจาค 1,000 บาท ให้ "สวนป๋วย" ท่านสามารถเลือกรับหนังสือที่ระลึกสุดพิเศษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อีกด้วย (1 เล่ม / 1,00 บาท) พร้อมลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

(เล่มที่ 1) 78 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2477-2555): มองธรรมศาสตร์ผ่านเอกสารจดหมายเหตุ  - เล่าประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยรูปภาพหายากและเอกสารเก่า ซึ่งบางชิ้นเผยแพร่ในเล่มนี้เป็นครั้งแรก พร้อมคำบรรยายสั้นๆ  - พิมพ์สีสี่ทั้งเล่ม หนา 200 หน้า ปกแข็ง

--------------------------

(เล่มที่ 2) THAMMASAT CHRONOLOGY 80th (1934-2014) - หนังสือภาษาอังกฤษ เล่าประวัติศาสตร์ของธรรมศาสตร์ในรูปแบบกาลานุกรม (Timeline) ไล่เรียงแต่ละปี จนครบ 80 ปี คู่ขนานไปกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในโลก  - พิมพ์สีสี่ทั้งเล่ม หนา 240 หน้า ปกแข็ง

--------------------------

(เล่มที่ 3) ผู้ประศาสน์การและอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2477-2556): ประวัติชีวิต ความคิด และการทำงาน - หนังสือรวบรวมประวัติ แนวคิด และผลงานของผู้ประศาสน์การและอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ มาจนถึง ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ - พิมพ์ขาวดำ หนา 624 หน้าเย็บกี่อย่างดี 

--------------------------

หนังสือทั้ง 3 เล่มนี้ จัดทำโดย หอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์เกียรติยศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

--------------------------

สามารถร่วมบริจาคผ่าน 3 ช่องทาง คือ

(1) มารับด้วยตนเองที่สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ชั้น 2 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

(2) แสดงความประสงค์ทางออนไลน์ได้ผ่าน inbox หรือ puey100.tu@gmail.com หรือ LINE: pueypark

โดยโอนเงินผ่านบัญชี "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (100 ปีอาจารย์ป๋วย)" ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 091-0-16888-9

(3) ผ่านช่องทาง https://goo.gl/forms/E5RURnPUaA8wUJSU2

--------------------------

"ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสวนสาธารณะเพื่อประชาชน"
Member
152 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป