"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รวมภาพกิจกรรมธรรมปฏิบัติกับ พระอาจารย์ ชานนท์ ชยนันโท


ประมวลภาพกิจกรรมธรรมปฏิบัติกับ พระอาจารย์ ชานนท์ ชยนันโท

ชมรมเรียนรู้ขันธ์ 5 โดยกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จัดกิจกรรมธรรมปฏิบัติกับพระอาจารย์ ชานนท์ ชยนันโท ที่ Eco Hotel By Thammasat ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาการอบรมครั้งต่อไป

• อบรม 1 วัน ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่งได้ วันที่ 4 มิถุนายน -  8 สิงหาคม 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

• อบรมแบบเข้มข้นพักค้างคืน ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ที่ Eco Hotel By Thammasat มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 

สำรองที่นั่งได้ วันที่  24 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562 (ผู้เข้าอบรมต้องจ่ายค่าที่พักเอง และค่าอาหารบางส่วน)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

สำรองที่นั่งล่วงหน้า ได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   โทร 0 – 2613 – 3777  และที่ 0 - 2729 – 3322  ในวันและเวลาราชการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป