"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี


ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี บริเวณ "สวนป๋วย" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง "สวนป๋วย" ผ่านการบริจาคออนไลน์ทาง https://goo.gl/forms/E5RURnPUaA8wUJSU2 (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)  หรือผ่านทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (100 ปีอาจารย์ป๋วย) ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 091-0-16888-9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0 2613 2045, 08 3331 6000
Member
152 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป