"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
TUXSA หลักสูตรมหาบัณฑิตออนไลน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลน


 

การร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงองค์ความรู้ของโลกยุคใหม่โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น ซึ่งจะเป็นการเรียนออนไลน์ เรียนได้จากทุกที่ และตามเวลาที่สะดวก ผู้เรียนจะสามารถเลือกที่จะเรียนเพื่อความรู้เพียงอย่างเดียว หรือ จะเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตไปจนถึงสำเร็จการศึกษาแบบปริญญาโทก็ได้เช่นเดียวกัน

อ่านรายละเอียดทั้ง 3 หลักสูตรได้ที่ https://www.skilllane.com/tuxsa

รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูในเอกสารในลิ้งค์นี้นะคะ

https://drive.google.com/drive/folders/1TxRAZpDUBQPV8N1hPBJre8sW4V_9ieuv?fbclid=IwAR2fYxRr8pOI1Tg6OGvyNRk8-OTD9Df6WiSC6A_RwaQenbFyKp_4ebVu8vs

#GasineeThammasatOfficial 

#TUXSA

#ปริญญาโทออนไลน์

#Thammasat x #SkillLane


Member
109 ศิษย์เก่า และ 37 บุคคลทั่วไป