"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อการศึกษา


 
การรับของที่ระลึกขอบคุณ

นำหลักฐานการโอน/ฝากเงินบริจาคเข้าบัญชีสถาบันฯ มาติดต่อรับของที่ระลึกของคุณด้วยตนเอง (หรือส่งผู้แทน) ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ (SIIT มธ.ศูนย์รังสิต) ในวัน-เวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.) ภายใน 14 วันทำการหลังจากวันบริจาค *กรณีให้ผู้มารับแทน ผู้บริจาคต้องเซ็นมอบอำนาจ มาในสำเนาบัตรประชาชนของผู้บริจาค* สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-986-9009 ต่อ 1315, 1317, 1319
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป