"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กำหนดการวันปรีดี พนมยงค์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562


ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และวางพานพุ่มที่อนุสาวรีย์ ณ บริเวณลานปรีดี หน้าตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมร่วมฟังการอภิปรายในหัวข้อ “อนาคตอุดมศึกษาไทย : จากบ่อน้ำบำบัดความกระหายสู่ความหลากหลายของการเรียนรู้” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์วันปรีดี พนมยงค์ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดงานรำลึกถึงท่านผู้ประศาสน์การ และมอบหนังสือ 2 เล่ม เป็นอภินันทนาการแด่ผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน (หนังสือมีจำนวนจำกัด) คือ 

1. ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2562 : หนังสือรวมบทความรำลึกถึงท่านผู้ประศาสน์การ และ

2. ธรรมศาสตร์-รังสรรค์-การเมือง จุลสารหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 23 : รวมบทความต่างๆ ในวาระ 85 ปี ธรรมศาสตร์ และ 72(+2) ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์โดยด้านหลังของหนังสือทั้งสองเล่ม มีการลงประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการระดมทุนจัดสร้าง "สวนป๋วย" 

ผู้ที่ได้รับหนังสือในงานดังกล่าวจึงสามารถร่วมสมทบทุนได้ ผ่านทาง QR code ระบบ e-Donation ครับ

ที่มา : สวนป๋วย PUEY Park for the People
Member
127 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป