"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ในวาระ 103 ปีชาตกาล (9 มีนาคม 2562) อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บุคคลสำคัญของโลก


.

-- อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวไว้ในบทความเรื่อง 'การศึกษา' ปี พ.ศ. 2508 --

เนื่องในโอกาสครบรอบ 103 ปี วันชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปูชนียบุคคลทางด้านสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันที่ 9 มีนาคม 2562 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านที่มีต่อหอสมุดฯ มาอย่างยาวนาน เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้มีความเจริญก้าวหน้านานัปการ.

สามารถอ่านตัวเล่ม 'พระคุณอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ต่อห้องสมุด' ที่นี่ >> https://bit.ly/2tYBULz

หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับอาจารย์ป๋วยฯ ที่นี่ >> https://bit.ly/2EYqmhJ.

นอกจากนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมเป็นเจ้าของหนังสือ "กูจักไว้ลายเว้ย โลกให้แลเห็น" ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนสร้าง "สวนป๋วย" เล่มละ 3,500 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว) 

ผ่านช่องทาง https://goo.gl/forms/E5RURnPUaA8wUJSU2 

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สวนป๋วย PUEY Park for the PeopleMember
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป