"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
คุณภาพชีวิตที่มากกว่าเพียงอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ


นอกจาก “ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ” และ “เมื่อจะตาย ก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ๆ อย่างบ้าๆ …คือตายเพราะน้ำหรืออากาศเป็นพิษ”

อาจารย์ป๋วยยังกล่าวถึงคุณภาพชีวิตและมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกด้วย

ความคิดในด้านนี้ของท่านยังได้รับการสานต่อผ่านการสร้าง "สวนป๋วย" ที่ธรรมศาสตร์ รังสิต

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง "สวนป๋วย" สวนสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ สวนเพื่อสุขภาพ และเพื่อประชาชน

ผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รังสิต เลขที่บัญชี 091-0-16888-9

หรือ ผ่านช่องทาง https://goo.gl/forms/E5RURnPUaA8wUJSU2

ชมวิดีทัศน์แนะนำโครงการ "สวนป๋วย "ได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=797933473881470

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โทร. 02-613-2045 หรือ 083-331-6000

#Thammasat #สวนป๋วย #PueyPark ทำไมต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 

“ชีวิตของเรากับสิ่งแวดล้อมมันเกี่ยวพันกันมากอย่างเหลือเกิน” ป๋วยกล่าวประโยคนี้ไว้ตั้งแต่ปี 2512 ในการสนทนาเรื่องต้นไม้ในพระนคร ที่สยามสมาคม  เขาจึงตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี และได้กล่าวไว้ในงานสนทนานี้ต่อไปว่า  “บ้านเมืองของเราขาดความรื่นรมย์ ความร่มรื่น เพราะฉะนั้นผมจึงรู้สึกยินดีที่ในวันนี้ก็ได้ท่านทั้งหลายที่มีความรักในต้นไม้มาร่วมกัน … เพื่อจะให้มีการปลูกต้นไม้มากขึ้นในกรุงเทพฯ”

ป๋วยไม่เพียงแต่เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ คำนึงถึงต้นไม้ เรื่องพื้นที่สีเขียว รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ปัจจุบันของผู้คนร่วมสมัยเท่านั้น แต่ป๋วยยังเห็นไปอีกว่า จะต้องคิดคำนึงถึงคนรุ่นหลังอีกด้วย ดังที่เขากล่าวในปาฐกถาเรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชาติ  (พ.ศ. 2514) ว่า “การพัฒนาชาติจะต้องคำนึงถึงการทะนุถนอมสิ่งแวดล้อมประชาชนด้วย …เวลาที่เราจะพิจารณาถึงเรื่องการพัฒนา จำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์สำหรับสาธารณะและอันเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลภายหลังต่อไปด้วย”ป๋วยที่ Isabella Plantation, Richmond Park ประเทศอังกฤษ พ.ศ.2527

(ภาพโดย ปีเตอร์ ไมตรี อึ๊งภากรณ์)


เรื่อง : กษิดิศ อนันทนาธร 

ภาพประกอบ : ภาพิมล หล่อตระกูล 

อ้างอิง : https://www.the101.world/puey-garden/?fbclid=IwAR3tOr5wF7re5NenOJFOM37mp5ltL5V7SB2i3dWtSRmVJ8y66sfYm_YAnQo


Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป