"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
หนังสือ "กูจักไว้ลายเว้ย โลกให้แลเห็น" ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนสร้าง "สวนป๋วย"ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมเป็นเจ้าของหนังสือ "กูจักไว้ลายเว้ย โลกให้แลเห็น" หนังสือภาพพร้อมสำเนาเอกสารต้นฉบับ ลักษณะเหมือนย่อพิพิธภัณฑ์ลงในหนังสือ แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต ความคิด และผลงานของอาจารย์ป๋วย จัดพิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ปกแข็ง สวยงาม โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนสร้าง "สวนป๋วย" เล่มละ 3,500 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว) ผ่านช่องทาง https://goo.gl/forms/E5RURnPUaA8wUJSU2

ติดต่อสอบถามที่โครงการระดมทุนจัดสร้าง "สวนป๋วย"

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.

LINE: pueypark 

อีเมล puey100.tu@gmail.com

โทรศัพท์ 08 33316000, 0 2613 2045

** ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 มีนาคมนี้ หรือจนกว่าจะครบ 103 เล่ม ตามจำนวนที่กำหนด**

-------------------------

ที่มา : สวนป๋วย PUEY Park for the People

ชมวิดีทัศน์แนะนำโครงการ "สวนป๋วย "ได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=797933473881470
Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป