"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ความคืบหน้าการก่อสร้าง อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี


อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ซึ่งก่อสร้างโดยบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) และควบคุมงานโดยบริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด มีกำหนดส่งมอบอาคารในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยคอนเสิร์ตฮอลล์ หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดประชาชน และพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ  สำหรับนักศึกษาและประชาชนที่จะเข้ามาใช้งาน


พร้อมกันนี้ ในโอกาส 85 ปีของมหาวิทยาลัย 27 มิถุนายน 2562 ก็จะได้เริ่มลงมือสร้าง "สวนป๋วย" สวนสาธารณะเพื่อประชาชน ที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในวาระที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกจาก UNESCO เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันสามารถระดมทุนได้เพียง 90 ล้านบาท  มหาวิทยาลัยจึงยังคงต้องการการสนับสนุนจากทุกท่านร่วมสมทบทุนก่อสร้างอีกอย่างน้อย 60 ล้านบาท  เพื่อให้การจัดสร้าง "สวนป๋วย" ดำเนินลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์

สำหรับภายในสวน นอกจากพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่รวมทั้งหมด 100 ไร่แล้ว ยังมีลู่วิ่ง มีลานออกกำลังกายสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ  เส้นทางเรียนรู้ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญ และลานกิจกรรมต่างๆ  ที่ไม่เพียงนักศึกษาของธรรมศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปสามารถมาร่วมใช้พื้นที่ได้ (ภาพแปรอักษรในงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 73)

ดังที่อาจารย์ป๋วยเคยกล่าวไว้เมื่อเกือบ 50 ปีก่อนว่า "ผมต้องการอาการบริสุทธิ์สำหรับหายใจ" ซึ่งเป็นความหวังที่ใครๆ ก็ต้องการ

ร่วมสมทบทุนการก่อสร้าง "สวนป๋วย" ได้ผ่าน e-Donation ทาง QR Code นี้ (ลดภาษีได้ 2 เท่า)  หรือผ่านทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (100 ปีอาจารย์ป๋วย) ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 091-0-16888-9เขียนโดย Kasidit Ananthanathorn
Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป