"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประมวลภาพกิจกรรม "Fit&Firm ด้วยเคล็ดวิชาชี่กงจีน" ภาค 1 ครั้งที่ 2


 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Fit&Firm ด้วยเคล็ดวิชาชี่กงจีน" ภาค 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมริมน้ำ (ห้อง 107-8) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวมจำนวน  41  คน (อายุน้อยสุด 25 ปี, อายุมากที่สุด 81 ปี)  ส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่า มธ. จำนวน 30 คน โดยภาพรวมทั้งหมดของกิจกรรมชี่กง มีระดับความพึงพอใจ มาก 
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป