"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ส่งมอบธารน้ำใจ สู่พี่น้องชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ "ปาบึก"


คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME D Bank  และยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ตัวแทนสถานีโทรทัศน์NEWS1 เป็นตัวแทนส่งมอบแก่  คุณบุญชัย บุญญานุรักษ์  คุณไพบูรณ์ นาโคศิริ และคุณวลัยพร ทิพยศุภลักษณ์  จากสมาคมธรรมศาสตร์นครศรีธรรมราช  เป็นตัวแทนรับมอบ ณ   สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower ถ.พหลโยธิน  (ติดสถานีรถไฟฟ้าอารีย์)


รูปภาพจากโพสต์ของ Mongkon Leelatham

#ส่งมอบธารน้ำใจ #ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ "#ปาบึก" #สมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช  #สถานีโทรทัศน์NEWS1  และ #ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (#ธพว.) หรือ SME D Bank   ร่วมส่งมอบธารน้ำใจ สินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้ง น้ำดื่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรค เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และสิ่งของจำเป็นต่างๆ ที่ได้รับบริจาคจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ-ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ "ปาบึก" 

Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป