"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
อาษาเฟรมเวิร์ค ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ระดับดีมาก


วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MCT/MCI ผลงานวิจัยอาษาเฟรมเวิร์คได้รับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ระดับดีมาก: ผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

อาษาเฟรมเวิร์ค เป็นเทคโนโลยีฐาน (Platform technology) ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านเอนจิ้นสร้างเกม 2 มิติ และ 3 มิติ แบบ Open Source และ Cross Platform (สามารถลงได้ทุกแพลทฟอร์มที่มี C/C++ Compiler) ถูกพัฒนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด สิ่งประดิษฐ์ อาษาเฟรมเวิร์ค นี้ได้ถูกแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วโลก สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย, อาษาเฟรมเวิร์คจะเป็นการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ และหวังไว้อย่างยิ่งว่าต้องการให้เครื่องมือตัวนี้เป็นมาตรฐานเฟรมเวิร์คแห่งชาติในอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ นำไปต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้เป็นอาชีพมั่นคงให้แก่ทุกคนทั่วโลก
กิจกรรมเสวนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “ออกแบบ UX/UI บนระบบปฎิบัติการแอนดรอย์ด้วยโฟโต้ช้อปกับอาษาเฟรมเวิร์ค”


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 – 18.00 น. 

สถานที่ชั้น 2 ห้อง workshop TCDC COMMONS W DISTRICT

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/talk

ที่มา : https://www.facebook.com/citu.tu/photos/a.131253223593195/2145178928867271/?type=3&theater

#College of Innovation, Thammasat University (CITU)
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป