"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
หนังสือ อ.เนาวรัตน์ “30 ปีข้างคลองคันนายาว”


เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยผ่านหนังสือกวีนิพนธ์ทรงคุณค่าชุด “30 ปีข้างคลองคันนายาว” รวมผลงานบทกวีในรอบ 30 ปี (พ.ศ. 2521- 2552) ของอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ หนังสือบันทึกแห่งยุคสมัยของสังคมไทยในแต่ละห้วงเวลา ตีแผ่ปัญหาสังคม ข้อคิดเตือนใจ ประวัติศาสตร์ และอีกหลากหลายแนวที่จะพาผู้อ่านไปย้อนรอยอดีตสะท้อนเหลี่ยมมุมของอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในสังคมไว้อย่างมีชีวิตชีวา 
จำหน่ายชุดละ 4,500 บาท โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำเงินไปสมทบทุนเพื่อสาธารณกุศล กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เป็นกองทุนสนับสนุนทุนเรียนหนังสือแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ขัดสนแต่เรียนดี มีจิตสาธารณะ สามารถซื้อได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0 2613 3777 (วัน-เวลาราชการ)

#เนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ #เมื่อหมึกหยดลงหมดหมึกจึงเกิดความงามแห่งวรรณศิลป์ #สามสิบปีข้างคลองคันนายาว 
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป