"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เชิญชวนส่งธารน้ำใจ บริจาคสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ "ปาบึก"
สมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีโทรทัศน์ NEWS1 และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมส่งธารน้ำใจ บริจาคอาหารแห้ง น้ำดื่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรค เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และสิ่งของจำเป็นต่างๆ ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ "ปาบึก" ณ สถานีโทรทัศน์ NEWS1 บ้านเจ้าพระยา ถ.พระอาทิตย์ และสำนักงานใหญ่ SME Bank Tower ถ.พหลโยธิน (ติดสถานีรถไฟฟ้าอารีย์) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ม.ค.62 โดย 3 หน่วยงานพันธมิตรจะทำหน้าที่สื่อกลางนำสิ่งของรับบริจาคไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 095-586-4741 และ Call Center 1357

ข่าวโดย: ผู้จัดการออนไลน์
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป