"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประมวลภาพงานรวมพลคนธรรมศาสตร์ภาคเหนือ 1 ธันวาคม 2561


          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา  สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์  ชมรมธรรมศาสตร์ลำปาง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ศิษย์เก่าชาวธรรมศาสตร์ภาคเหนือได้มีโอกาสมาพบปะเชื่อมสัมพันธ์และร่วมกันทำกิจกรรมสำคัญ 4 กิจกรรม          กิจกรรมแรกมีขึ้นในตอนบ่ายเป็นการแสดงปาฐกถาพิเศษ 2 หัวข้อจากศิษย์เก่าและอาจารย์ธรรมศาสตร์ชื่อดัง 2 ท่าน คือ นายชวน หลีกภัย ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ อดีตนายกรัฐมนตรี ในหัวข้อ “ความหวังของการเมืองและสังคมไทย” และ รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ อดีตรองอธิการบดีและคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ในเรื่อง “เศรษฐกิจและธุรกิจในยุคเทคโนโลยีไล่ล่า” ซึ่งมีทั้งศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันมาฟังกันอย่างคับคั่ง ต่อมาในช่วงเย็น มีกิจกรรมที่สองซึ่งศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และประชาคมธรรมศาสตร์ ร่วมกันปลูกต้นหางนกยูงในศูนย์ลำปาง โดยได้รับการบริจาคต้นหางนกยูงจำนวน 300 ต้น จากสมาคมธรรมศาสตร์ นครราชสีมา ซึ่งคณะศิษย์เก่าได้เดินทางมาร่วมงานด้วย และกิจกรรมที่สามเป็นพิธีเปิดประติมากรรม “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” และอนุสาวรีย์ ศ.ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ อดีตอธิการบดี ผู้ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ 100 ปีชาตกาล เมื่อปี 2559  

          กิจกรรมสุดท้าย จัดในช่วงค่ำ เป็นงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่าและประชาคมธรรมศาสตร์ พร้อมชมการแสดงจากนักศึกษาปัจจุบัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานครึกครื้นและสามัคคีตามประสาชาวลูกแม่โดม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 


Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป