"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รวมพลังชาวธรรมศาสตร์ !


ขอขอบคุณศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ปีเข้าศึกษา 2521 ทุกท่าน นำโดย อดีตอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันระดมพลังน้ำใจจากเพื่อนๆ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้ง 8 คณะ ในรุ่น 2521 จนรวบรวมเงินได้ถึง 1,000,000 บาท มาบริจาคในรายการพิเศษวันธรรมศาสตร์ เมื่อคืนวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา


และในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุน 150 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ว่างในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้ เพื่อประชาชน บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ และเป็นอนุสรณ์แด่ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก จาก UNESCO ในวาระ 100 ปีชาตกาล

โดยสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าอีกด้วย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pueypark/photos/a.202640203961239/228768098015116/?type=3&theaterที่มา : สวนป๋วย PUEY Park for the People
Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป