"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการพิเศษวันธรรมศาสตร์ ช่อง 9
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้าง "สวนป๋วย" สวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้เพื่อประชาชนบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยหลังจบรายการพิเศษวันธรรมศาสตร์ เมื่อคืนวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้ยอดบริจาครวม 72,965,000 บาท จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้  

และทางโครงการระดมทุนจัดสร้าง "สวนป๋วย" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังยินดีที่จะรับการสนับสนุนจากทุกท่าน โดยสามารถบริจาคเงินได้ที่ บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (100 ปี อาจารย์ป๋วย)” เลขที่ 091-0-16888-9 ซึ่งสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินสำหรับลดหย่อนภาษี 2 เท่า ซึ่งเมื่อบริจาคแล้ว สามารถส่งข้อมูลสำหรับจัดส่งใบเสร็จและของที่ระลึกมาได้ที่

โครงการระดมทุนจัดสร้าง “สวนป๋วย”

โทรศัพท์ 02 613 2045, 08 3331 6000 

LINE: pueypark EMAIL: puey100.tu@gmail.com

หรือสามารถบริจาคผ่าน e-Donation ได้โดยสแกน QR Code นี้ 

----------------------

ชมรายการวันธรรมศาสตร์ แนะนำโครงการ "สวนป๋วย"ได้ที่ https://www.facebook.com/JCTU.Alumni/videos/537025093441065/
Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป