"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กิจกรรม Fit&Firm ด้วยเคล็ดวิชาชี่กงจีน-ภาค 1


สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ กำหนดจัดกิจกรรม Fit&Firm ด้วยเคล็ดวิชาชี่กงจีน-ภาค 1 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ (LA 108) คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ (ขณะนี้เต็มแล้ว) ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมนี้ **รบกวนผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว ส่วนท่านที่พลาดโอกาสนี้ รอติดตามประกาศกิจกรรมของสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ต้นปีหน้าอีกครั้งนะคะ 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2613-3778

Email : tu-relations@tu.ac.th
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป