"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์


ยินดีต้อนรับน้องๆ ชั้นปี 1 เข้าสู่ครอบครัวกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ในงานวันปฐมนิเทศและรับเพื่อนใหม่นักศึกษากองทุนฯ ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นอกจากการให้โอกาสทางด้านการเรียนแล้ว กองทุนฯ ยังร่วมสร้างและบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นพลังบวกที่จะร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศไทยในวันข้างหน้าอีกด้วย โดยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆเพื่อมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันมีค่าให้แก่นักศึกษากองทุนฯ โดยในปีนี้ทางกองทุนได้รับเกียรติจาก

        - คุณศรวิษฐ์ ศรัทธาวรสิทธิ์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่น 32 และเจ้าของบริษัท ไอดีล เฮดฮันเตอร์ มาบรรยายในหัวข้อ “เปลี่ยนตัวเองก่อนทำงาน”

        - คุณณัฐพงษ์ อภินันท์กูล เลขาธิการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย มาบรรยายในหัวข้อ “วาสนาเสฏฐี”

        - อาจารย์วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์ มาบรรยายในหัวข้อ “เยาวชนไทยกับการสื่อสารยุค 4.0”ปิดท้ายด้วยกิจกรรมเพื่อนรับเพื่อน โดยนักศึกษากองทุนฯได้ผลัดกันพูดเปิดใจ และมีการผูกข้อมือรับขวัญโดยกรรมการกองทุน แล้วปิดงานด้วยการร้อง TU บูมต้อนรับน้องๆนักศึกษาทุนปี 1 โดยรุ่นพี่นักศึกษาทุน เป็นภาพและความประทับใจอีกครั้งหนึ่งของงานปฐมนิเทศและรับเพื่อนใหม่นักศึกษากองทุนฯเหมือนเช่นทุกปี  ทางกองทุนทำบุญวันเกิดฯก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆนักศึกษาทุนทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการข่าวที่เกี่ยวข้อง :


ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
Member
164 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป