"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รำลึก "วันธรรมศาสตร์สามัคคี" ๕ พ.ย.ที่มา : วันธรรมศาสตร์สมาคัคคี : https://www.facebook.com/TUSamakkee/videos/753223948403706/ คลิกอ่าน >> นิทรรศการ  "วันธรรมศาสตร์สามัคคี" ๕ พฤศจิกายน รวบรวมโดยกษิดิศ อนันทนาธร 

ที่มา : มารุต บุนนาค และคณะ, ธรรมศาสตร์ประกาศนาม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2547)

ประมวลภาพงานวันธรรมศาสตร์สามัคคี


Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป