"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
อุทยานการเรียนรู้ ป๋วย ๑๐๐ ปี


โครงการระดมทุนจัดสร้าง “สวนป๋วย” (PUEY Park for the People)

การบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จะลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เฉพาะกรณีที่บริจาคผ่านระบบ e-Donation โดย QR-Code เท่านั้น

ร่วมสมทบทุนสร้าง "สวนป๋วย" ได้ที่ >>  https://bit.ly/2CwR5Au

แบบแสดงความจำนงบริจาคเงิน >> สวนป๋วย 

ติดตามข่าวสาร "สวนป๋วย" ได้ที่ >> https://www.facebook.com/สวนป๋วย-PUEY-Park-for-People-202638573961402/?modal=admin_todo_tour&_rdc=1&_rdrการก่อสร้าง "สวนป๋วย" ในอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ เพื่อประชาชนทั่วไป รวมถึงประชาคมธรรมศาสตร์ จะได้มีสวนสาธารณะแห่งใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ พื้นที่ออกกำลังกาย และพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ต่อไป โดยต้องใช้งบประมาณราว 150 ล้านบาท จึงขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ว่างในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สู่ “สวนป๋วย” สวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้ เพื่อประชาชนและคนธรรมศาสตร์

โดยบริจาคเงินได้ที่ : บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (100 ปีอาจารย์ป๋วย) ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รังสิต ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่ 091-0-16888-9

แบบแสดงความจำนงบริจาคเงิน >> สวนป๋วย 

แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ เพื่อรับของที่ระลึกและใบเสร็จสำหรับลดหย่อนภาษี 2 เท่า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โครงการระดมทุนจัดสร้าง “สวนป๋วย” (PUEY Park for the People) สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0 2613 2045, 08 3331 6000

EMAIL: puey100.tu@gmail.com

LINE: pueypark

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป