"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพงานขอบคุณผู้ให้(ทุน) จากใจผู้รับ(ทุน)


งานขอบคุณผู้ให้(ทุน) จากใจผู้รับ(ทุน) เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คลิกชม >> ประมวลภาพ : งานขอบคุณผู้ให้(ทุน) จากใจผู้รับ(ทุน)ขอบคุณน้องๆกองทุนทุกคนมากนะ...จากใจพี่ๆ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ และต้องขอบคุณน้องปุ๊กเป็นพิเศษที่เป็นหัวใจในการ creative อดหลับอดนอน 


Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป