"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 12


 

ด้วย กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์  ขอเรียนเชิญท่านเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม คือ กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 12 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา 

กองทุนฯ ขอเรียนเชิญท่านเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมการกุศล ด้วยการสนับสนุนการทำกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ ด้วยการบริจาคเงินเข้า บัญชี "เงินบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมธรรมศาสตร์สัมพันธ์"   ธ.ทหารไทย สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่ 155-2-08397-2  

ภาพกิจกรรม : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 12
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป