"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ของที่ระลึก "84 ปีธรรมศาสตร์ 84 ปีแห่งความภาคภูมิใจ"


หมายเหตุ!!!


- ของที่ระลึกฯ รอบแรกหมดเขต 30 เม.ย. 2561 (ได้รับของ ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2561) 

- สั่งของที่ระลึกฯ รอบ 2 หมดเขต  3 พ.ค. 2561  (ได้รับของ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2561) 

- สั่งของที่ระลึกฯ รอบ 3 หมดเขต 31 พ.ค. 2561  (เฉพาะเสื้อคอปกโปโล ได้รับของเดือนสิงหาคม 2561) 

- สำนักงานสั่งผลิตของที่ระลึกตามใบสั่งซื้อเท่านั้น และส่งให้ผู้สั่งซื้อตามลำดับการสั่งซื้อ 

- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าจัดส่ง

คลิก >> ใบสั่งซื้อ84 ปี (รวมค่าจัดส่ง)

**หากสินค้ามาถึง สำนักงานฯ จะรีบดำเนินการจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้นะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ**
Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป