"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
นิทรรศการ "100 ปีชาตกาล นายผี (อัศนี พลจันทร)"


วงอภิปราย อ่านนายผีในวาระ 100 ปี ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ โดย...พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส, นายประสาร มฤคพิทักษ์, อ.บุญส่ง ชเลธร และ อ.สุริยะ ตะวันฉาย

ในวาระ 100 ปีชาตกาล นายผี (อัศนี พลจันทร) 15 กันยายน 2561 นี้ ขอเชิญชมนิทรรศการ "100 ปีชาตกาล นายผี (อัศนี พลจันทร)"

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ห้อง meeting room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เริ่มแล้ววันนี้ - 8 เมษายน 2561 เวลา 10.00 - 21.00 น.

วงอภิปราย อ่านนายผีในวาระ 100 ปี


นิทรรศการเล็กๆ ว่าด้วยชายร่างเล็กหัวใจใหญ่ ผู้ซึ่งเมื่อหนึ่งร้อยปีชาตกาลของเขามาถึงแล้วทั้งที เราก็ยังหวังว่าสังคมไทยจะมีพื้นที่ความทรงจำให้แก่เขามากกว่าบทเพลง "คิดถึงบ้าน" หรือ "เดือนเพ็ญ" และบทกวี "อีศาน" ที่ดูจะกลายเป็น "รูปสัญญะอันว่างเปล่า" ไปเรื่อยๆ ทุกที

หมายเหตุ: รูปนายผีที่เห็นอยู่นี้ ถ่ายมาจากสำเนารูปขนาดใหญ่บนกระดาษอาบมันค่อนข้างยับซึ่งติดอยู่บนผนัง (โดยไม่ใส่กรอบ) ภายในบ้านของคุณวิมลมาลี พลจันทร บุตรสาวคนโต ของคุณอัศนีและคุณวิมล พลจันทร ใต้ภาพมีลายมือเขียนว่า "อัยการผู้ช่วยจังหวัดปัตตานี มี.ค. ๘๕" 

ที่มา : สำนักพิมพ์ อ่าน  #100ปีนายผี

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป