"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพบรรยากาศ "กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปันและท่องเที่ยวจังหวัดตรัง"


กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน  นำโดยคุณวีระ  เชาว์กิจค้า นายกสมาคมธรรมศาสตร์ตรัง นำเพื่อนๆ ธรรมศาสตร์จากกรุงเทพฯ หลบร้อนไปพักผ่อน และทำประโยชน์แบบคนธรรมศาสตร์ โดย มอบอุปกรณ์กีฬาและหนังสือให้โรงเรียนควรไทร, โรงเรียนบ้านน้ำพราย และโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ก่อนไปเที่ยวทะเลและที่อื่นต่อทริปตรัง 16-18 มีนานคม 2561Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป