"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ค่ายอบรม “บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์”


ค่ายอบรม บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์ปีการศึกษานี้ผ่านพ้นไปด้วยดี โดยความสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ, กลุ่มเพื่อนสามจังหวัด (เขาค้อ ร่องกล้า ภูขัด) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจวง (จำนวน 30 คน)  เมื่อวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2561  

ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่อ่างเก็บน้ำและนาขั้นบันได  พร้อมการเรียนรู้การทำนาขั้นบันได ระบบชลประทาน และแปลงเกษตรต่างๆ 

ขอขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กคุณ Pensri Saifon
Member
164 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป