"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
"เรื่องลึกใต้ตึกโดม" ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์


หนังสือ "เรื่องลึกใต้ตึกโดม" เล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเล่าประสบการณ์ตลอด 7 ปี ที่ผู้เขียนดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้อ่านได้อ่านแบบบันเทิงไม่เครียดเหมือนตำราทางวิชาการหลายเรื่อง ผู้เขียนพยายามอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มิใช่ "มโน" จากการรับฟังปากต่อปากหรือจากหน้าข่าวสารสื่อมวลชน หลายเรื่องผู้เขียนใช้โอกาส "ตอบโต้" เรื่องที่มีผู้กล่าวหาผู้เขียนไปด้วย


คลิกอ่าน >> หนังสือ "เรื่องลึกใต้ตึกโดม"

หนังสือ "เรื่องลึกใต้ตึกโดม" เขียนโดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (พิมพ์ครั้งที่ 2) ราคาจำหน่าย เล่มละ 99 บาท (รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  


โอนเงินค่าหนังสือ เข้าธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ท่าพระจันทร์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สนับสนุนกิจกรรมธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เลขที่ 677-5-58264-1 

กรุณาแฟกซ์ใบนำฝาก (Pay In) ไปที่ 0-2613-2043 หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ สำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน tu-relations@tu.ac.th

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2613-3777-8, 06-5627-8528 

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป