"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพกิจกรรม “ตามรอยสมรภูมิรบภูหินร่องกล้า” ณ จังหวัดพิษณุโลก


 

ทริป “ตามรอยสมรภูมิรบภูหินร่องกล้า” และร่วมงาน "ร้อยดวงจิต คิดถึงเพื่อน" ณ อนุสรณ์สถานวีรชนเขตสามจังหวัด สำนักสงฆ์สามแสงธรรม จ.พิษณุโลก จบแล้ว ขอขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านมากนะค่ะ ที่ร่วมทริปไปกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ
Member
68 ศิษย์เก่า และ 25 บุคคลทั่วไป