"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
อีกหนึ่งทางเลือกของการสมัครบัตรเครดิตร่วม ธรรมศาสตร์-กสิกรไทย


 ทุกครั้งที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทย คือ การเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยเงินที่ธนาคารกสิกรไทยจัดสรรให้จากการเป็นสมาชิกและสัดส่วนการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนี้ ประชาคมธรรมศาสตร์ยิ่งเป็นสมาชิกและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธรรมศาสตร์มาก มหาวิทยาลัยก็จะมีรายได้จากการจัดสรรของธนาคารมากเท่านั้น


          จึงขอเรียนเชิญท่านทำบัตรเครดิต ท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-3777 (คุณชิไลพร)
 รายละเอียด >> คุณสมบัติใหม่อีกทางเลือกการสมัครบัตรเครดิตใบสมัคร >> บัตรเครดิตร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทย , ด้านหลัง
Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป