"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "ลูกแม่โดมแบ่งปัน" ครั้งที่ 6


เมื่อวันศุกร์ที่  23 มิถุนายน 2560 กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าหางนกยูงฝรั่ง และต้นจำปีสิรินธร โดย สมาคมธรรมศาสตร์นครราชสีมา เป็นผู้สนับสนุนต้นกล้า จำนวน 150 ต้น ไปร่วมกันปลูก ที่ Learning Resort  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เพื่อให้ความร่มรื่น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นศรีสง่าความภาคภูมิใจของชาวธรรมศาสตร์กิจกรรมครั้งนี้ นายอุดมเวท โต๋วสัจจา รองผู้อำนวยการสายบริหาร สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา,  นางสาววิรงรอง สวนมา ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์พัทยา  และคณะ ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์นครราชสีมา นำโดย ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์ นายกสมาคมฯ, คณะกรรมการสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ นำโดย นายบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยมี นายอรรถพล ทวีสุนทร รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ให้เกียรติมาร่วมปลูกต้นจำปีสิรินธร และต้นหางนกยูง ให้เหลืองแดงงามสะพรั่งบนพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 

Member
58 ศิษย์เก่า และ 16 บุคคลทั่วไป