"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาพอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ครั้งที่ 2ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕

อบรม 1 วัน ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 

ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์การอบรมครั้งต่อไป

"อบรมแบบเข้มข้นพักค้างคืน วันพฤหัสบดีที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560"

ที่ อุทยานการเรียนรู้ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. – 8 ส.ค. 2560 (ผู้เข้าอบรมต้องจ่ายค่าที่พักของตนเองและค่าอาหารบางส่วน)

ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-613-3777 และที่ 02-729-3322 ในวันและเวลาราชการ
Member
58 ศิษย์เก่า และ 16 บุคคลทั่วไป